«هابيل» نشريه‌اي است غيردولتي، مستقل و خودكفا كه به هيچ گروه، سازمان، نهاد‌ و حزبي وابستگي ندارد و بر آن است تا با رویكردي نقادانه و تحليلي به بازخواني تاريخ و فرهنگ انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بپردازد؛ پرداختي البته از منظر علوم انساني و اجتماعی.
•يكي از نقاط تمايز هابيل از بسياري نمونه‌هاي مطبوعات مشابه اين است كه تمامي دست‌اندركاران و نويسندگان آن به نسلي تعلق دارند كه خود تجربه‌ عيني مشاركت در انقلاب و جنگ را نداشته‌اند و تا حال تنها مخاطب بوده‌اند و اينك خود به روايتي به‌نسبت متفاوت دست يافته‌‌اند. اين‌كه اين روايت تا چه اندازه منطبق بر واقعيت است و تا چه ميزان از محك حقيقت سربلند بيرون خواهد آمد، به گذر زمان بسته است. هابیل در ابتدا در قامت یک نشریه دانشجویی و پس از آن با اخذ مجوز رسمی به صورت دوماه نامه فرهنگی سیاسی منتشر شده است. هابيل كار خود را با انتشار پيش‌شماره در آبان‌ماه 1385 آغاز نموده است.
• همانطور که گفته شد جهت‌گيري كلي هابيل پرداخت‌ از منظر علوم انساني و اجتماعي به پديده‌ي جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي است. اگر شما هم در اين عرصه دستي بر قلم داريد، هابيل را نشريه‌ي خود بدانيد و برايش بنويسيد.
•چه خوب كه مطالب ارسالي، تايپ‌شده باشد و چه خوب‌تر كه به‌جاي پست، از طريق ایمیل براي‌مان بفرستيدشان.
•اين اجازه را به ما بدهيد كه دست‌مان در ويرايش و تلخيص مقاله‌هاي رسيده و نيز اِعمال رسم‌الخط نشريه در آن‌ها باز باشد.
•تضارب آرا براي‌مان مهم است. بنابراين ممكن است گاه مطلب چاپ‌شده‌اي موردتأييد خودمان هم نباشد.
•مطالب هابيل را مي‌توانيد در جاي ديگر نقل كنيد. منتهاي مراتب با لحاظ هم‌آن شرط هميشگي: ذكر منبع.


صاحب امتياز و مديرمسئول: مجتبا شاه‌مرادى
سردبير: محسن حسام مظاهرى
معاون سردبیر: سیدعلی کشفی
دبیر تحریریه: سیدمجتبا مؤمنی
دبیر بخش کتابخانه ی هابیل: حسام الدین مطهری
مديريت هنرى و اجرا: مجتبا مجلسى ـ گروه فرهنگى هنرى مِسك
مسئول سايت نشريه: على فريدى‌زاده
آدرس: اصفهان ـ صندوق پستى 1973 - 81465
تلفن:2351709 (0311) و 09133200945